Back to top

Schneider püspök:Az oltásigazolásokhoz való ragaszkodás, egyfajta „globális börtönt” hozott létre

endoftimenews's picture Post date: 29-10-2021

Schneider püspök:Az oltásigazolásokhoz való ragaszkodás, egyfajta „globális börtönt” hozott létre

Hirdetés:
Hirdetés:

FRONT ROYAL, Virginia A LifeSiteNews -nak adott exkluzív interjújában Athanasius Schneider püspök figyelmeztet a „kommunizmus szellemének” megerősödésére a korábban szabad és keresztény nyugati nemzetekben. 

Schneider püspök a Szovjetunióban nőtt fel A második világháború után szüleit „Sztálin deportálta” munkatáborba. Végül visszanyerték szabadságukat, végül a közép-ázsiai országba, Kirgizisztánba telepedtek le ahol Schneider püspök született, Kazahsztántól délre, ahol jelenleg is él. 

A„földalatti” katolikus egyházba járt, mivel szülei ragaszkodtak ősi hitükhöz, annak ellenére, hogy a területet irányító kommunista rezsim alatt erősen korlátozták vagy illegális volt a hit megélése.  

Schneider a LifeSiteNews riporterének, Jim Hale-nek nyilatkozott

Hale megkérdezte a püspököt, hogy – tekintettel a COVID miatti kormányzati korlátozásokra – lát-e párhuzamot a mai világban zajló események és a régi Szovjetunió alatti élet között. 

Schneider azt mondta, hogy hisz abban, hogy vannak párhuzamok, még akkor is, ha a dolgok nem látszanak még tökéletesen a felszínen.  

„A Szovjetunió és más kommunista országok arra törekedtek, hogy az egész emberi létet a materializmusra, a Föld anyagi vonatkozásaira redukálják” – magyarázta Schneider.  

„És ez évtizedek óta egyre növekszik a nyugati világban. A materializmus kultúrája… Ez az ateizmus egyfajta új formája, amely a kommunista rendszer másik pillére.” 

A püspök úgy véli, hogy a „politikai elit” egy „kis csoportja” nagyrészt technológiai eszközökkel irányítja a nyugati világ polgárait. 

Aggodalmának adott hangot amiatt, hogy ma Észak-Amerikában és Európában hiányoznak a valódi tulajdonjogok, ez alatt különösen az egyén saját testéhez fűződő jogait érti.  

A kényszeroltásról szólva azt mondta: „A COVID-válsággal egyre inkább azt látjuk, hogy még a saját testünkhöz való jogát is elveszíthetjük. Elveszted a saját testedhez való tulajdonjogot, mert az állam vagy a kis elitcsoport azt mondja, hogy most mi vagyunk a tested tulajdonosai." 

Hozzátette, hogy a „COVID intézkedések” folytatása, mint az „oltásigazolásokhoz” való ragaszkodás, egyfajta „globális börtönt” hozott létre, ahol mindenkit úgy figyelnek, meg mintha egy börtönben lennének. 

A püspök kifejtette, hogy a szovjetekhez hasonlóan most is úgy kezelik a polgárokat, mint a gyerekeket, mintha „nem lenne elég intellektusuk és eszük”. Így mindenkinek meg akarják szabni azt, hogy„hogyan kell viselkednie”. Az elit, pedig „ugyanazt a terminológiát használja” világszerte. 

A COVID oltási kényszer hatálya alá tartozó világot „rabszolgatársadalomnak” nevezte, egy „rabszolgarendszerrel”.  

A társadalmi problémák mellett Schneider püspök a világválságot a katolikus egyház válságával is összefüggésbe hozta, amelynek hierarchiájába a materializmus szelleme „beszivárogott”.

 A püspök szerint a Vatikán materialista irányvonala látható abban, hogy Róma az „Föld-Anyára”-re összpontosít. Megjegyezte, hogy maga Ferenc pápa is„úgy viselkedik, mintha a földi valóságok, amelyek anyagi valóságok” állnának „a lélek felett”. 

Jim Hale megkérdezte a püspököket, hogy ez a marxizmussal összeegyeztethető utópisztikus ideálból fakad-e, amely arra ösztönzi a kommunistákat, hogy „mennyet építsenek a földön”. 

„Ez kommunizmus, mert Marx és Lenin is azt mondták, hogy a kommunizmus a földi paradicsomot hozza el” – válaszolta Schneider.  

„ Ez a szellem nagyon behatolt az Egyház életébe is, és sajnos most a Szentszék jelenlegi napirendjén is szerepel.” 

A materialista szellem leküzdésére Schneider arra biztatta a híveket, hogy „állítsák helyre a lélek, illetve a lélekkel való gondoskodás és az örök élet elsőbbségét”. 

Hozzátette, hogy ez „az evangélium magja. Jézus Krisztus, azért jött hogy megváltson minket a bűneinkből… és megmentsen minket az örök kárhozattól, és megnyissa a mennyország kapuit.” 

Hale megkérdezte Schneider püspököt, hogy szerinte elfogadható-e, hogy a magukat „katolikusoknak” nevező Joe Biden és Nancy Pelosi szentáldozásban részesülnek, miközben életellenes és abortuszpárti politikát hirdetnek.  

Schneider azt mondta, hogy nincsenek olyan körülmények, amelyek között egy magas rangú, abortuszt hirdető katolikus szentáldozás elé járulhatna, amíg meg nem bánja és nyilvánosan vissza nem vonja abortuszpárti kijelentését.  

– Soha – húzta alá. 

Beleértve minden olyan politikust is, aki a katolikus egyház tanításaival ellentétes magatartást hirdet.  

"Ezek a politikusok, amikor nyíltan támogatják az abortuszt vagy az azonos neműek házasságát, nem állnak összhangban az egyház tanításával" - mondta Schneider.   

„És hogyan mondhatják azt, hogy „teljes közösségben vagyunk az Egyházzal”, ami az Egyház tanításával való közösséget jelenti?” 

A püspök „szentségtörőnek” és „Isten megsértésének” minősítette, hogy olyan emberek járulnak a szentáldozáshoz akik elutasítja az egyház tanítást. 

Hozzátette, hogy ez veszélyes precedenst teremt, mivel azt a látszatot kelti, hogy az egyház „jóváhagyja” a súlyos bűnt.  

Biden és Pelosi, a saját ítéletüket eszik és isszák ha méltatlanul járulnak szentáldozáshoz.”

Hirdetés:
Hirdetés: