Back to top

Viganó érsek:A Nagy újraindítás az Új Világrend megalakulásához és az Antikrisztus megjelenéséhez hivatott vezetni 2. rész

endoftimenews's picture Post date: 09-06-2021

Viganó érsek:A Nagy újraindítás az Új Világrend megalakulásához és az Antikrisztus megjelenéséhez hivatott vezetni 2. rész

Hirdetés:
Hirdetés:

5. Konkrétabban, mint kiderült, a Nyugat egy olyan lezárási politikát utánzott, amelyet először Kína, egy totalitárius ország alkalmazott. Vajon ez nem azt mutatja meg nekünk, hogy mennyire befolyásol minket nyugaton már Kína? Hogyan magyarázhatnánk másképp, hogy a Nyugat miért utánozza a kínai módszereket?

A kínai kommunista diktatúra minden bizonnyal az egyik főszereplője a tragikomikus járványnak, konkrét gyanúja merül fel annak, hogy ők állítottk elő a vírust, és az is biztos, hogy külföldre terjesztették, megtiltva a belföldi repüléseket, de engedélyezve a nemzetközi repülést. Kína minden bizonnyal kihasználja a gazdasági válságot, amelynek nyomán a kínai pénzügyi csoportok infrastruktúrákat, stratégiai vállalatokat, szállodákat és rangos ingatlanokat szereznek, Olaszországgal kezdve. Peking tisztában van azzal, hogy a Nagy Újraindítás révén megszerzett Új Világrend létrehozása a liberális ideológia "kommunizációját" vonja maga után, és ezt kihasználva kibővíti hatalmát a világban, a külöböző nemzetekbe beépített, fizetett ötödik hadosztályának köszönhetően is: Edward Luttwak pontosan ezt jelentette be az elmúlt napokban, mondván, hogy az olasz minisztereket és államtitkárokat Kínából fizetik (itt ).

6. Ön volt az egyik korai hang, amely figyelmeztetett minket arra, hogy a koronavírust politikai célokra használják. Emlékszem, hogy a nagyon korai szakaszban, tavaly március 1-jén az olyan emberek, mint pl. az immunológus Dr. Richard Hattchet hatása alatt voltam, aki kijelentette, hogy "ez a legfélelmetesebb betegség, amellyel egész pályafutásom során találkoztam", összehasonlította a koronavírust a második világháború helyzetével (11.45 perc), és dicsérte a sikeres és "hihetetlen beavatkozások seregét", amelyet a kínai kommunisták tettek Vuhanban. Aztán rájöttem , hogy ő is a vírus elleni oltáson dolgozik, és 20 millió dollárral finanszírozza a Bill és Melinda Gates Alapítvány. Meg tudja magyarázni ez a példa, hogyan jutottunk el odáig, hogy elfogadjunk ilyen szigorú korlátozásokat az életünkben, és valóban különböző erők együttműködése érte el, hogy megijesszenek minket?

A Bill & Melinda Gates Alapítvány a vírus fő támogatói közé tartozik, és ugyanakkor, amint azt korábban említettem, a Microsoft az első részvényese a Blackrock befektetési alapnak, amely a Pfizer, Moderna és az Astra Zeneca finanszírozását végzi. Ezenkívül az Alapítvány a WHO elsődleges támogatói között van, és számos nemzeti és nemzetközi egészségügyi szervezetben szerepet játszik. Tudjuk, hogy Bill Gates számos beszédében megfogalmazta elméletét a világjárvány felhasználásáról a világ népességének csökkentése érdekében, és hogy birtokolja a népesség egészségi állapotának nyomon követésére szolgáló rendszerek szabadalmát, valamint egy fizetési rendszert, amely kapcsolódik a nyomkövető chiphez. Azt mondani, hogy Gates filantróp, annyi, mint azt mondani, hogy Hasfelmetsző Jack az anatómia rajongója volt.

Kérjük, ha teheted, támogasd munkánkat. Köszönjük.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy rácáfolva a nemzetközi intézmények és szponzoraik közötti összeférhetetlenségre, Bill Gates és Soros György 2004 és 2013 között mintegy 1,4 millió eurót adott az Európa Tanácsnak, 2006 és 2014 között pedig mintegy 690 000 eurót "a nemzetközi szervezetek és ami még rosszabb, az emberi jogok valódi privatizációjának" a megvalósítása érdekében (itt), amint azt Greg Puppinck francia ügyvéd, az Európai Jogi és Igazságügyi Központ igazgatója felfedte.

Gates, Soros és más, a globalista menetrend iránt elkötelezett "iparmágnás" célja a világ lakosságának megtizedelése, a tömegek rabszolgaságba taszítása, valamint a hatalom és a pénz összpontosítása néhány bűnöző kezében, akik a világuralomat és az Antikrisztus eljövetelét készítik elő. Ennek a pokoli tervnek az eszközeként a Covid-19 vírus az emberek milliárdjait krónikusan megbetegítő oltásaival tökéletesen összhangban áll követeléseikkel és a vallási és politikai vezetők szerencsétlen bűnrészességével a világ minden tájáról, beleértve Jorge Mario Bergoglio-t is, aki, mint tudjuk, nagylelkű támogatásért cserébe elárulta a pekingi megállapodással a kínai katolikusokat, átadva a világiakat is és a hierarchiát is a kommunista párt fennhatósága alatt álló skizmatikus szektának.

7. Nemrégiben egy interjúban megemlítette, hogy "az ENSZ főtitkára nemrégiben kijelentette, hogy a vírust a más véleményen lévők elnyomására használták el". Mesélne bővebben arról, amit a főtitkár mondott?

Az Egyesült Nemzetek Főtitkárának kijelentései vádként és figyelmeztetésként is értelmezhetők a nemzetek számára, vagy úgy, hogy hagyják abba a más véleményen lévők elnyomását, de úgy is, mint az elit valódi szándékainak az elismerése. Tegyük fel, hogy ez a kijelentés megerősíti a tények bizonyosságát, különös tekintettel az oltási-útlevél bevezetésére irányuló erőfeszítésekre, és ezzel együtt a tömeges oltásokra vagy azok megkülönböztetésére, akik nem fogadják el az oltást. Nem zárom ki azt sem, hogy ez az engedmény a más véleményen lévők megnyugtatására szolgál, elhitetve velük, hogy az ENSZ a globalista terveken kívül áll.

8. Lehetséges, hogy már ott tartunk, hogy a Globális Újraindításért dolgozó globális elit gyakorlatilag Kínához igazodik, függetlenül Kínának a nép fölött gyakorolt diktatórikus uralmától?

A kínai diktatúra az a paradigma, ami az egész világra vár, ha a liberálisok és a kommunisták szövetsége véglegesen létrejön. Kína bebizonyítja, hogy a diktatúra az egyetlen lehetséges forma a Nagy Újraindításnak a tömegekre való rákényszerítésére, megismételve és a mai helyzetre alkalmazva azt, amit Mao Ce-tung tett az 1960-as években a Nagy Kulturális Forradalommal. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy egy bizonyos ponton túl a Nagy Újraindítás és Kína céljai már nem fognak egybeesni, különösen akkor, ha olyan nemzetek adósságának a felszámolásáról lesz szó, amelyekből Kínának óriási haszna van: egyik napról a másikra megfosztva találná magát a más nemzetek feletti gazdasági hatalomtól, amelyről nem hajlandó lemondani, hacsak nem kínálnak fel neki alternatívát, amely pénzügyi és politikai szempontból egyaránt jövedelmező.

9. Mivel utánoztuk Kína lezárási szabályait, számíthatunk-e rá, hogy a Nyugat egyre inkább hajlani fog arra is, hogy utánozza Kína elnyomását a más politikai nézetekkel és vallási csoportokkal, különösen a katolikusokkal és általában a keresztényekkel szemben?

Számomra ez egyértelműnek tűnik, mivel az imént mondtam, hogy a Kínában jelenleg érvényben lévő diktatúra modelljét azokra a nemzetekre is alkalmazni kell, amelyekre a Nagy Újraindítást rákényszerítik: a polgári, politikai és vallási véleménykülönbségeket nem tervezik és nem is tolerálják, főleg akkor, amikor azok az Új Világrendnek a világ népei elleni groteszk összeesküvését érvényes érvekkel és nyilvánvaló bizonyítékokkal mutatják be. A jelek már egy ideje jelen vannak Nyugaton és a "szabad" nemzeteknél: a közösségi médiában való könyörtelen cenzúra, a fősodratú média teljes alárendeltsége, az egyének életének bősz ellenőrzése, a mozgások nyomon követése és végül, de nem utolsósorban, az úgynevezett "szociális megbízhatóság (Social credit) ", amelyet Kínában már alkalmaznak, és amelyet egyesek szerint nekünk is kell majd alkalmazni.

Kérjük, ha teheted, támogasd munkánkat. Köszönjük.

A "szociális megbízhatóságot" (Social credit) arra használják, hogy minden állampolgárhoz hozzárendeljék azt a pontszámot, amely a megbízhatóságát jelzi az állam szemében, a kormány birtokában lévő információk és a big data elemzések alapján az állampolgárok gazdasági és társadalmi viszonyaira vonatkozóan. Lényegében a tömeges megfigyelés egy formája, amelynek célja az egyének és a vállalatok osztályozása, azzal a lehetőséggel, hogy kizárják azokat az egyéneket és szervezeteket a társadalmi életből, akik nem tartják tiszteletben a kormány által meghatározott paramétereket. Minden állampolgárt saját viselkedése alapján díjaznak vagy büntetnek. Bizonyos típusú büntetések közé tartozik a repülés megtiltása, a magániskolákból való kizárás, az internetkapcsolat lelassítása, a nagy presztízsű munkákból való kizárás, a szállodai foglalások tilalma és a nyilvános tiltólistára való bejegyzés. Ha figyelembe vesszük azokat az intézkedéseket, amelyeket a pandémiának köszönhetően a "vakcinaútlevelekhez" kapcsolódóan foganatosítottak, akkor számomra úgy tűnik, hogy a kínai modell már szinte mindenütt megvalósult.

Ami az eltérő vallási nézetek elnyomását illeti, meg kell jegyezni, hogy Bergoglio bebizonyította, hogy a Katolikus Egyházat egy ökumenikus és globalista struktúrával kívánja felváltani, amely csak Krisztus Jegyesének a nevét vagy "védjegyét" őrzi meg. Nem véletlen, hogy katolikus körökben is egyre erőteljesebb azoknak a delegitimizációja, akik nem hajlandók lemondani a hitről a domináns ideológiának való alárendeltség nevében; a másik oldalon pedig a Szentszék vigyáz arra, hogy ne ítélje el a különféle püspöki konferencia által támogatott heterodox tanokat, kezdve a németországi, belga és holland tanításokkal. Valójában e doktrínák ideológiai alapja - például a szodómiában élő párok áldása vagy az úgynevezett ökumenikus párbeszéd által elősegített vallási közömbösség - Bergoglio "tanítóhivatalában" található meg, és összhangban áll a II. Vatikáni Zsinat által megkezdett eretnek megközelítéssel, amely megkezdte a hagyományos társadalom felbontásának a folyamatát az 1968-as forradalmat követően Európában és Amerikában, és ahogy mondtuk, a kulturális forradalmat követően Kínában.

10. A Nagy Reset globális elitje és a Kína közötti, a kevésbé szabad társadalom felé törekvő lehetséges növekvő együttműködés fényében mit gondol a fatimai Szűzanya figyelmeztetéséről, miszerint Oroszország megfelelő felajánlása nélkül elterjeszti hibáit az egész világon, a kommunizmus ez a fő hiba?

Oroszország Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlásának az elmulasztása a kommunizmus elterjedéséhez vezetett az egész világon; ma a kommunizmust szövetségben látjuk a kereszténység másik esküdt ellenségével, a liberalizmussal. Ez a pokoli szövetség az új rend megalapozásához és az Antikrisztus megjelenéséhez hivatott vezetni. De ne felejtsük el, hogy a Szűzanya azt mondta, hogy a végső üldözés előtt a világ békés időszakot élvez. Azt gondolom, hogy a szabadkőműves szinarchia Nagy Újraindításának és az Új Rend sátáni projektjének még nem sikerült rákényszerítenie magát a világra, még akkor sem, ha nagyon közel kerültünk hozzá. Remélem és imádkozom, hogy a Gondviselés ezt a hamis járványt használja fel arra, hogy megmutassa a ránk váró disztópikus világot, ha nem térünk vissza Istenhez, ha továbbra is megsértjük őt és megsértjük parancsait, ha tagadjuk Urunk isteni királyságát, és inkább ehelyett a Gonosz zsarnoksága alatt élünk. Sok ember, aki tegnapig még meg volt győződve a globalist projekt jóságáról és a hittel való összeegyeztethetőségéről, kezdi megérteni, mennyire emberellenes és antikrisztikus. Talán nincs minden elveszve, ha tudjuk, hogyan értsük meg, hogy csak ott van béke, ahol Krisztust királynak ismerik el. Azok, akik úgy gondolják, hogy virágzó és békés társadalmat tudnak felépíteni anélkül, hogy annak alapját Urunk sziklájára helyeznék, ugyanolyan véget érnek, mint azok, akik Istent kihívva Bábel tornyát akarták felépíteni. "Jobbod, Uram, erőtől dicső, jobbod, Uram, ellenséget zúz szét". (2Móz 15,6).

11. Mit tehetünk mi katolikusok annak érdekében, hogy megállítsunk egy ilyen ijesztő folyamatot az egész világon, és helyreállítsuk alkotmányos szabadságainkat, amelyeket egy egészségügyi válság jegyében megsértettek és korlátoztak?

Az "alkotmányos szabadságjogok" megsértése csak a probléma egyik aspektusa, ezt megelőzően megsértik Isten törvényét, amelynek nevében az abortuszt, az eutanáziát, a szodómiát és a legrosszabb perverziókat "jogoknak" nevezik, miközben valójában ezek kihívást jelentenek Isten fensége ellen. Emlékezzünk erre jól, "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Galata 6: 7) - nem lehet Istennel játszani, nemhogy kihívni Őt. Annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a szakadék felé tartó pokoli rohanást, egyetlen megoldásunk van: gyökeresen megváltoztatni az életünket a megtéréssel; szóval és példával evangelizálni azokat, akik nem hisznek; imádkozni az Úrhoz, kérve, hogy az Egyház hierarchiája térjen vissza, hogy Krisztus tanúja, és ne a világ rabszolgája legyen; hívja segítségül a Legszentebb Szüzet, kérve őt, hogy adjon nekünk egy szent és istenfélő pápát, aki új prófétaként ebben a mai Ninivében, ami a modern világ, meginti a föld hatalmasait, mint ahogyan János Pál még tudta, mit kell tenni olyan alapvető témákban, mint például az élet tisztelete a fogantatástól a természetes halálig vagy a család..

Hagyjunk fel azzal a hiedelemmel, hogy Isten nélkül is boldogulhatunk, azt gondolván, hogy elegendő bármely hitvallást követni, amelyik nekünk tetszik, hogy üdvözülhessünk, vagy hogy az Egy és Háromságos Isten, aki kinyilatkoztatta magát nekünk, és aki egyszülött Fiát áldozta fel üdvösségünkért, a hamis és hazug bálványokkal, kezdve az átkozott pachamamával, azonos szintre helyezhető.

Kérjük, ha teheted, támogasd munkánkat. Köszönjük.

Inkább törekedjünk arra, hogy Krisztus uralkodjék mindenek felett a szívünkben és ennek eredményeként a családjainkban, hogy társadalmunkban is uralkodhasson. Ha tudjuk, hogyan legyünk a föld sója (Máté 5:13) Urunk Királyságának helyreállításában, a társadalomnak csak haszna származhat belőle; ha ehelyett a Nagy Újraindítás pokoli tervével menetelünk együtt a Jó és a Rossz közötti lehetetlen testvériség jegyében, akkor menthetetlenül arra ítéltetünk, hogy az emberek eltapossanak (uo.) Isten ellenségeivel együtt.

+ Carlo Maria Viganò, érsek
2021. április 9.
Feria VI infra Octavam Paschae

 

Az interjú első részét ide kattinva érheted el.>>>

Hirdetés:
Hirdetés: